Εντομοκτόνο Admiral 10EC 25ml

Ο αξιόπιστος συνεργάτης που χρειάζεται μία φορά το χρόνο!

Κατηγορία:

Εντομοκτόνο Admiral 10EC 25ml

Το Admiral ανήκει στην ομάδα εντομοκτόνων που ονομάζονται ρυθμιστές ανάπτυξης, με δράση σε κοκκοειδή, Αλευρώδεις και γενικά μυζητικά έντομα. Συγκεκριμένα δρά ως μιμητικό της ορμόνης νεότητας των εντόμων με επίδραση σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους, αυγό προνύμφη, νύμφη, ακμαίο παρεμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη και ενηλικίωσή τους. Ελέγχει τις προνύμφες πρώτου και δευτέρου σταδίου και παρεμποδίζει την εξέλιξή τους σε ακμαία. Επίσης δρα στις θηλυκές προνύμφες των κοκκοειδών μεγαλύτερου σταδίου προκαλόντας στείρωση στα ενήλικα θηλυκά που τυχόν θα ενηλικιωθούν. Στα αρσενικά έντομα των κροκοειδών παρεμποδίζει την μεταμόρφωσή τους σε νύμφη και ενήλικο.

Βάρος 0,025 kg