Ζιζανιοκτόνο Musketeer 1lt

Υπερασπίζει το χωράφι

Κατηγορία:

Ζιζανιοκτόνο Musketeer 1lt

Το Musketeer 210OD είναι ένα καινοτόμο ζιζανιοκτόνο από την Bayer, που περιέχει δυο δραστικά συστατικά τα οποία διατηρούν το χωράφι καθαρό από αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια. Εφαρμόζεται προφυτρωτικά η νωρίς μεταφυτρωτικά . Αντιμετωπίζει και δυσεξόντωτα ζιζάνια όπως είναι η κόνυζα(κυπαρισσάκι) και άλλα.

Το iodosulfuron-methyl-sodium είναι διασυστηματικό, εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών. Δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Μερικές μέρες μετά τον ψεκασμό η ανάπτυξη των καταπολεμούμενων ζιζανίων έχει ήδη σταματήσει με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται.

Το diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρών ζιζανίων. Τα πιο γρήγορα αποτελέσματα επιτυγχάνονται μετά από την προφυτρωτική εφαρμογή στα νεαρά ζιζάνια. Το κόκκινοπορφυρό χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που προκαλείται
από την έλλειψη των καροτενοειδών. Στη συνέχεια, τα νεαρά ζιζάνια νεκρώνονται. Το diflufenican απορροφάται κυρίως από τη ρίζα αλλά και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.

 

Βάρος 1 kg