Λίπασματα

Ωmega Fert

Οικογένεια Ωmega fert® ,η κορυφαία πρόταση θρέψης για υψηλές αποδόσεις

Η ολοκληρωμένη θρέψη των φυτών και η ανάπτυξη των λιπασμάτων αποτελούν τον πυρήνα της σύγχρονης γεωργίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και τη βελτίωση της ποιότητας των τροφίμων. Ωστόσο, η αξιοποίηση των λιπασμάτων από τα φυτά δεν είναι πλήρης. Επηρεάζεται καθοριστικά από τις ιδιότητες του εδάφους και συνοδεύεται από […]

Οικογένεια Ωmega fert® ,η κορυφαία πρόταση θρέψης για υψηλές αποδόσεις Read More »

alzon neo n e1608104817773

ALZON Neo-N για υψηλές αποδόσεις παντός καιρού!

Τo ALZON® neo-N είναι το πρώτο σταθεροποιημένο αζωτούχο λίπασμα στον κόσμο, που περιέχει παρεμποδιστή ουρεάσης και παρεμποδιστή νιτροποίησης μέσα στον ίδιο κόκκο. Αναπτύχθηκε μετά από μακροχρόνια και εξειδικευμένη έρευνα της γερμανικής εταιρείας SKW–Piesteritz, για να δώσει λύση στην ανασφάλεια που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια στους αγρότες όσον αφορά τον τύπο λιπάσματος που πρέπει να επιλέξουν, την

ALZON Neo-N για υψηλές αποδόσεις παντός καιρού! Read More »